• عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
  • مدیر مرکز آموزش زبان های خارجی موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
  • مدرس زبان انگلیسی در مراکز مختلف دانشگاهی و حوزوی به مدت 20 سال و دارنده عناوین استاد برتر،برگزیده و ممتاز از مراکز مختلف
  • مترجم برگزیده کتاب فصل جمهوری اسلامی
  • رئیس سابق اداره کارورزی ترجمه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) از سال 1378 تا 1390
  • عضو شورای علمی گروه زبان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
  • عضو هیئت علمی مدعو مرکز تخصصی فلسفه
  • مدرس و مجری بیش از 15 دوره کارورزی ترجمه

دوره های استاد در وایت برد

شما فقط این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: