واژگان کتاب چهار هزار لغت ضروری

 فایل صوتی واژگان کتاب چهار هزار لغت ضروری به همراه مثال و ترجمه.
درس اول، بخش اول.

 

 

 

 

 فایل صوتی واژگان کتاب چهار هزار لغت ضروری به همراه مثال و ترجمه.
درس اول، بخش دوم.

واژگان کتاب چهار هزار لغت ضروری
@wboard_ir

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.