مقایسه لغات accept vs except

#Confusing_Words
accept vs except

1- accept. پذیرفتن، قبول کردن
They offered me a job and I accepted.

2- except. به جز، إلا، جز آنکه
You can have any of the cakes except this one.
She could think of nothing to say except that she was sorry.

 

🌺🌹🌺

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.