مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.

1. تعداد ساعات آموزشی ترم اول

  • 25 ساعت

2. تعداد جلسات در هفته:

دو جلسه 2.5 ساعته

3. ویژگی های دوره

  • نظام مند و روش مند
  • توجه همزمان به نحو و بافت
  • تشریح دقیق ساختار جملات
  • سرعت در متن خوانی و درک مطلب سریع دقیق و صحیح
  • استفاده از تکنیک تندخوانی در تست‌های مربوط به درک مطلب
  • کمک به استفاده آسان از متون آکادمیک برای نگارش پایان نامه، ارائه کنفرانس و …

4. در قالب سه ترم

ترم یک : تشریح گرامر زبان انگلیسی به بیانی فرموله شده و نظام مند و روش ترجمه ی یکایک این ساختارها

ترم دو: ادامه گرامر و متن خوانی (استفاده از قواعد تدریس شده در متون دانشگاهی و تخصصی)

ترم سه: کارگاه ویرایش متون به صورت کاربردی + ادامه گرامر با متن خوانی

دکتر امیر قربانی

سوابق تخصصي

الف) تدریس در دانشگاهها يا موسسات آموزش عالي

نام دانشگاه يا موسسه عنوان تدریس سال
موسسه آموزشی دکتر آموخته (تهران) فن ترجمه 95
موسسه آموزشی دکتر آموخته (تهران) خوانش متون انگلیسی 95
پژوهشکده سبک زندگی (قم) اصول ترجمه 94
مؤسسه آموزش عالی معصومیه (قم) متن تخصصی انگلیسی مطالعات زنان وجنسیت

متن تخصصی انگلیسی تفسیر

متن تخصصی انگلیسی فلسفه

93ـ92

 

95-93

دانشگاه بین المللی اهل بیت (تهران) کلام جدید

فلسفه دین

94ـ93
پژوهشگران دانشگاه معارف و پژوهشکده سبک زندگی اصول ترجمه 96
اساتید مراکز حوزوی (مرکز مدیریت خواهران) اصول ترجمه 96
پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی اصول ترجمه 96-97
پژوهشگران دانشگاه مفید (قم) اصول ترجمه 96-97
دانشگاه معارف قم

مقطع ارشد

متون تخصصی انگلیسی 97

 

ب) كتب و مقالات علمي

نام و مشخصات كتاب يا مقاله تاريخ و محل انتشار آن
اخلاق مبتنی بر دین: نقد و بررسي نظرية اخلاقي فيليپ کويين

 

فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش‌هاي اخلاقي؛ شماره 7، سال 91، دانشگاه قم
عرفي شدن نظريات اخلاقي: نقد و بررسي نظرية اخلاق عرفي عادل ضاهر فصلنامه علمي‌پژوهشي دانشگاه معارف اسلامي قم: پژوهش‌نامه اخلاق

شماره 21،‌ سال 92

نقد و بررسي نظرية اخلاقي امام الحرمين جويني فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه شيراز: انديشة ديني،‌ ش 46
نقد و بررسی دیدگاه معرفت‌شناختی میرزا مهدی اصفهانی فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشکده علوم وحیانی معارج قم: ‌حکمت اسراء: سال 5، شماره 3، پاییز 92
مقابله با ناملایمات زندگی: تبیین و بررسی نظریه پارگامنت پژوهش نامه سبک زندگی، سال 3، شماره 4، بهار و تابستان 1396
مقابله اخلاقی ـ دینی با ناملایمات زندگی: گامی به سوی مدل مقابله ایمانی ـ تحولی فصلنامه علمي‌پژوهشي دانشگاه معارف اسلامي قم: پژوهش‌نامه اخلاق، سال 11، شماره 40، 1397
ترجمه مقاله: (دين و اخلاق: آيا وابسته به دين است؟) فصلنامه تخصصی هفت‌آسمان تابستان 92 شماره 58
ترجمه مقاله: «سبک زندگی: مروری تاریخی و نظام مند» فصلنامه تخصصی طعم زندگی تابستان 95 شماره 1
ترجمه مقاله: «فراغت و سبك هاي زندگي: گامي به سوي برنامه پژوهشي» فصلنامه تخصصی طعم زندگی پاییز 95 شماره 2
ترجمه مقاله: «فراغت و سبك هاي زندگي: گامي به سوي برنامه پژوهشي» فصلنامه تخصصی طعم زندگی پاییز 95 شماره 2
ترجمه مقاله: «تعاریف سبک زندگی و کاربرد آن در رفتار مسافرتی» فصلنامه تخصصی طعم زندگی تابستان 95 شماره 1

(با همکاری آقای عبدالرضا آتشین صدف)

ترجمه مقاله: «سبک زندگی از دیدگاه آدلر» فصلنامه تخصصی طعم زندگی زمستان 95 شماره 3
ترجمه مقاله: «مفهوم پردازی روان شناسی سبک زندگی» دو فصلنامه تخصصی طعم زندگی تابستان 97 شماره 8
ترجمه مقاله: « ارزیابی روان‌شناسی سبک زندگی » دو فصلنامه تخصصی طعم زندگی زمستان 97 شماره 9
مقابله مبتنی بر دین: تبیین و بررسی نظریه مقابله دینی پارگامنت پژوهش نامه سبک زندگی بهار و تابستان 96
مقابله اخلاقی ـ دینی با ناملایمات زندگی: مدل مقابله ایمانی ـ تحولی فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اخلاق: 97
کتاب مجموعه مقالات سبک زندگی (2 جلد) سرویراستار علمی: انتشارات پژوهشکده سبک زندگی

96-97

ترجمه کتاب «روان‌شناسي، دین و معنویت» انتشار: زمستان 95 (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت)
ترجمه کتاب «سبکهای زندگی و خرده فرهنگها: پیشینه و چشم اندازی نوین» اتمام پروژه پژوهشی پژوهشکده سبک زندگی: سال 97
ترجمه کتاب «روان‌شناسي دین و مقابله با ناملایمات زندگی» قرارداد با پژوهشکده سبک زندگی: در دست انجام
ترجمه کتاب «خدا، ایمان و سلامت: واکاوی پیوند معنویت و درمان» قرارداد با پژوهشکده سبک زندگی: در دست انجام

مکان برگزاری دوره: قم- صدوقی28-پلاک68