1- ابتدا پس از ورود به سیستم بر روی لینک پروفایل کاربری کلیک کنید.

2- پس از ورود به صفحه پروفایل خود، از قسمت دوره های خریداری شده روی لینک دوره کلیک فرمایید.

3- پس از باز شدن صفحه دوره بر روی برنامه آموزشی کلیک کنید تا، به جلسات دوره هدایت شوید.

4- برروی شماره جلسه اول کلیک کنید.

5- شما وارد اتاق درسی خود شدید، در اینجا می توانید توضیحات را خوانده یا فایل های دانلودی را دریافت کنید.

6- برای رفتن و مطالعه جلسه بعدی حتما باید بر روی دکمه “تکمیل”کلیک کنید.

بعد از تکمیل دروه می توانید در آزمون پایانی شرکت کنید و مدرک آموزشی معتبر بگیرید: نحوه دریافت مدرک